Film

Klockorna borde ha stannat ska bli film. Förstudie pågår för att utreda möjlighet till en film.  Projektperiod/Förstudie 16-09-01 – 17-09-01.

Sebrafilm i Värmland kommer vara det filmbolag som tar sig an uppgiften. Vi har fram till nu träffat intressenter och investerare som ser möjligheter för Värmland i detta projekt.

Filmen skall utspela sig i Glaskogen i Värmland.

>