Förintelsens Minnesdag den 27 januari 2023

En minnesvärd dag på flera sätt.

Denna dag blev starten för Demokratiprojektet ”Inte glömma, inte minnas”.
Efter drygt fyra års kamp för att få ihop medel till projektet ser vi nu att vi har möjlighet att börja.
Tio kommuner i Värmland och Region Värmland stöttar finansiellt.
Alfastiftelsen
Sponsor: COOP Värmland.
2500 elever i årskurs åtta kommer att få del av projektet.
Flora skulle ha gillat den nyheten.
Hennes uppmaning till oss när vi besökte lägret där hennes familj mördades:
Glöm aldrig detta.
För min historia vidare.
Ja, Flora, det gör vi nu.

Under förmiddagen hördes Pia, Sandra och Eva i Sveriges Radio Värmland
Kvällens program i Domkyrkan blev minnesvärd.
Inför en fullsatt kyrka bjöds på vacker musik och ett samtal om tre människor som överlevde Förintelsen men som inte längre finns bland oss.
Walter Kielba som företräddes av dottern Susanne.
Joost Lakmaker, Stig Andersson som skrivit boken om Joost.
Eva Thorstensson som berättade om Flora Gladh.

”Det finns de som säger
att detta aldrig har hänt”

Första strofen i boken om Flora (Inte glömma, inte minnas) blir brännande aktuell
när nyheten når oss dagen efter Förintelsens minnesdag:
Flera banderoller sitter längs E18 genom Karlstad med budskapet att det aldrig har hänt.

Vi kämpar för sanningen.

Demokratiprojektet ”Inte glömma inte minnas”

Flora Gladh

Tack Flora,för att du så generöst delat med dig av dina minnen och ditt liv. Du har gett mig tillträde
till dina tankar och jag ser det som en ynnest. Tack för att du under arbetets gång visade att du litade på mig. Och tack för all god mat du lagat. (Eva Thorstensson författare)

Eva Thorstensson

Flora, jag lovade dig att berätta om ditt livsöde. Eva och jag satt med dig på en bänk i Krakow. året var 1996 .Eva var där med dig för att göra research om ditt livsöde. Du vänder dig till mig och säger, lova att aldrig glömma min berättelse, fortsätt berätta! Dina varma ögon mötte mina och jag lovade där och då att hålla det löftet. Det ögonblicket har följt mig genom livet. (Pia Torstensson, projektledare)

Pia Torstensson

2018 träffades Pia och Eva igen för att gå vidare med din berättelse Flora, utifrån boken Eva skrev, ”Inte glömma inte minnas”. Vi startade vår resa i Värmland för att hitta förening/studieförbund som ville vara med på denna resan. Vi presenterade våra tankar för Sandra Backman, skådespelare/regissör, som läste boken och kände direkt att det här kan man gestalta. Hon var med på den resan från den stunden, våren 2019.

Sandra Backman

Vi tog kontakt med Bitte Wallin, nationell samordnare Forum för levande historia, och träffade henne under hösten 2019. Bitte tyckte projektet var bra, hon gav oss ett namn, Maria Rydén Kulturens Bildningsverksamhet, så vi kontaktade henne. I februari 2020 träffade vi Maria och hon blev direkt intresserad av det projekt vi presenterade. Några veckor senare hade Kulturens Bildningsförbund tagit beslut om att ställa sig som projektägare till projektet. Nu började vårt arbete att hitta finansiärer, vilket i sig varit en resa som varit rätt brokig. Nu är vi framme och vi startar 1 februari 2023. Tack till er alla som trott på oss, ett speciellt tack till Maria Rydén, Förbundschef Kulturens Bildningsförbund! Utan dig hade vi inte kunnat genomföra projektet. Det finns alltid ett ljus.

Maria Rydén, foto: Stina Gullander

Det finns de som säger att detta aldrig hänt

De har aldrig hört taggtråden sjunga om natten
De har aldrig sett kvinnor krypa nakna mot döden
Du såg piskorna dansa över skändande kroppar
Du kan än höra dunset då hårt möter mjukt och
hur en människa kväver ett skrik
Genom ett titthål i väggen så nära att du kunnat
sträcka ut handen och smeka en skallig hjässa
Men vad skulle det tjäna till och vem skulle
du välja i sorgens inferno

Det finns de som säger att detta aldrig hänt
(ur boken Inte glömma inte minnas)


PRESSMEDDELANDE FRÅN KULTURENS BILDNINGSVERKSAMHET

Nu startar Demokratiprojektet ” Inte glömma inte minnas” i Värmland.

Första februari 2023 startar studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet Demokratiprojektet ” Inte glömma, inte minnas” i Värmland.

Antisemitism, rasism och hatbrott är stora samhällsproblem och på många orter kan vi idag se en växande normalisering av främlingsfientlighet. Projektets syfte är att få syn på hur rasism tar sig uttryck i vårt samhälle idag, bredda kunskapen om vardagsrasism och ge fler modet att våga stå upp för varandra.

Demokratiprojektet Inte glömma, inte minnas är folkbildningsbaserat och omfattar en föreställning, ett studiematerial och en film. Utgångspunkten är Eva Thorstenssons bok Inte glömma, inte minnas, som handlar om Flora Gladh som överlevde förintelsen och kom till Deje i Värmland med de Vita Bussarna 1945. Idag har vi inga förintelseöverlevare kvar i Värmland som kan berätta, och det är därför än viktigare att vi för Floras historia vidare. Projektet lyfter även senare händelser och berör tendenser i vår tid som det är viktigt att hesitera inför.

Teaterföreställningen vänder sig i dagsläget primärt till skolelever i årskurs åtta, men ett antal offentliga föreställningar kommer också att äga rum. Det studiematerial som utformas är tänkt att fungera som stöd för den som vill leda samtal om rasism, demokrati och alla människors lika värde. Materialet ska kunna användas både inom skolans undervisning, i föreningslivet och på arbetsplatser. Föreställningen kommer dessutom att filmdokumenteras för att senare kunna användas som diskussionsunderlag i framtida folkbildningsverksamhet.

Produktion av föreställningen och utformningen av studiematerial/film sker under våren 2023. Under hösten blir det dags för Demokratiprojektet att turnera och besöka flertalet kommuner Värmland.

Det svenska samhällets demokrati bygger i hög grad på att det finns ett brett engagemang i civilsamhället. Folkbildningen fyller en viktig funktion både som demokrati- och kunskapsfrämjare och konsten erbjuder oss möjlighet att beröra människor på djupet.

Vi initiativtagare tror på det fysiska mötet som uppstår med teatern som konstform och för oss har det varit centralt att nå ut till en inte redan invigd målgrupp.

Initiativtagare till projektet är:
Pia Torstensson, projektledare
Eva Thorstensson, författare
Sandra Backman, skådespelare/regissör

Finansiärer:
Kommuner: Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Forshaga, Munkfors, Hagfors, Torsby, Hammarö, Eda, Kil samt Region Värmland och Alfastiftelsen.

Sponsring: COOP Värmland

Samarbetspartner:
Agera Värmland, Riksteatern Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, PRO Värmland.

För mer information om projektet kontakta :
Projektledare, Kulturens Bildningsverksamhet
Pia Torstensson
070-6961827

>