Filmen om Demokratiprojektet

Så här växte ”Demokratiprojektet ”Inte glömma inte minnas” fram.

Att bygga något bra kräver en stabil grund att stå på, ett tålamod, envishet och motivation. Framförallt föra Floras berättelse vidare.
Pia, Eva, Sandra.

>