Eva & Pia besöker Arvika bokcafé 6 mars

Nu är vi igång med Demokratiprojektet ”Inte glömma inte minnas”

Ingesund nästa på vår resa.
Bokkafé nu på måndag den 6 mars.

Arbetet fortsätter nu med produktion av förställning som bygger på min bok ”Inte glömma, inte minnas”, folkbildningsmaterial och en film på hela processen producerad av Sebra film.

Välkomna!