Efter Premiären

I 27 år har texten ” Inte glömma, inte minnas” och Flora varit min följeslagare. Lika länge har jag som författare drömt om att lyfta de skrivna orden till ännu en nivå. Och det har nu hänt. Nu är vi äntligen igång.

Sandra Backmans gestaltning av Floras berättelse överträffar alla våra förväntningar. 
Den föreställning som hon byggt upp tillsammans med regissören Daniel Nyström och scenografen Tobias Hagström – Ståhl berör på djupet och vi som är initiativtagare vet att Flora gläds i sin himmel. 
Nu lever hennes berättelse och sätter spår i samhället. Precis som hon önskat.
Demokratiprojektet ”Inte glömma inte minnas” innehåller även ett folkbildningsmaterial och en film som ger öppningar att samtala om främlingsfientlighet. Att våga prata om det som hotar vår demokrati. Det är vår övertygelse att spridningen är igång. Många har hört av sig och vi vet att detta är bara början. I höst kommer vi ge föreställningen för 2500 elever i årskurs 8 i 10 värmländska kommuner.
Dessutom har vi lagt in öppna föreställningar på flera orter i Värmland. Detta efter den succéartade premiären. Ett tryck från publiken att spela den på flera platser.

Torsdagen 1 juni hade vi VIP – premiär på förställningen ”Inte glömma, inte minnas”. Dagen startade med en presentation av projektet där utvalda representanter från regionen, kommuner, länsstyrelsen, skolan, Kulturens Bildningsverksamhet och från projektledningen deltog. Dagen blev mycket lyckad och vi är överväldigade av den respons och det gensvar vi fått. 
Fredag 2 juni var det offentlig premiär och närmare 140 personer kom för att se föreställningen på Kulturhuset i Deje. Många stannade kvar efteråt för att samtala med varandra om upplevelsen. Ett stort engagemang har väckts och vi är övertygade om att detta kommer att ge ringar på vattnet.

Initiativtagare
Pia Torstensson/projektledare
Sandra Backman/skådespelare
Eva Thorstensson/författare