Tack Kulturens Bildningsverksamhet!

Så många timmar, så många människor som utvecklat och kämpat för kultur och folkbildning.
Allt det vackra försvann via ett politiskt beslut, nu är det slut på det kapitlet och våra hjärtan blöder, vi känner samtidigt en tacksamhet till Kulturens Bildningsverksamhet.
Det var ni som möjliggjorde Demokratiprojektet ”Inte glömma inte minnas”, tack för den tid vi fick med er. Den gjorde skillnad!

Eva Thorstensson, författare
Pia Torstensson, projektledare
Sandra Backman, skådespelare

Ett varmt tack för vår gemensamma folkbildningsresa 🌻

Det är med vemod som Kulturens efter 13½ år som ett av Sveriges tio studieförbund tackar för sig. Vi är fortfarande övertygade om att vår studieförbundsprofil inom konst och kultur har stor potential att berika människor, lokalsamhälle och kulturlivet i stort. Profilens fokus har haft stor betydelse för att utveckla och främja konst och kultur, något som utgör en väsentlig del av vår gemensamma kreativa och intellektuella tillväxt.

Vi hoppas att svensk folkbildning i övrigt klarar de tuffa utmaningar man nu möter. Det livslånga lärandet i en fri och frivillig bildningsverksamhet, är liksom ett starkt civilsamhälle med ett livskraftigt förenings- och kulturliv, en omistlig del av ett öppet demokratiskt samhälle.

Ett stort tack ska riktas till dem som vågade satsa och kämpade för att bidra till folkbildningens mångfald genom att starta ett nytt och utmanande studieförbund. Tack till alla eldsjälar, medlemsorganisationer, samarbetsorganisationer, förtroendevalda, ledare och anställda som brunnit för sin idé om bildning med konst och kultur som mål och medel.

Tack till Folkbildningsrådet, Studieförbunden i samverkan, alla landets Länsbildningsförbund, Regioner och Kommuner som vi samarbetat och samverkat med under åren. Tack! 🙏

Förbundsordförande Åsa Kratz
Kulturens Bildningsverksamhet