Kulturen talar!

Det kan vara svårt att tillbakavisa fördomar och rasistisk retorik. Genom vårt projekt vill vi bredda kunskapen om vardagsrasism och ge fler modet att våga stå upp för varandra. Kulturen är en viktig del av vårt samhälle och ett bra redskap att använda sig av, både för att beröra människor på ett känslomässigt plan, men också för att synliggöra samhällsstrukturer. Vi vill använda teatern som kanal till en känslomässig upplevelse och möjlighet till identifikation. Det finns en inneboende kraft i konsten som kan hjälpa oss förstå varandra, och komma varandra närmare. Teatern ger oss möjlighet att uppleva historien via nuet och därigenom få syn på vår egen samtid Rasism är ett hot mot demokratin och det antirasistiska arbetet behöver vara konstant, överallt och ständigt söka inkludera fler målgrupper. Demokratiprojektets form är folkbildningsbaserat och vi kommer att arbeta för att så många som möjligt ska inkluderas i sammanhang där frågor som rör vår demokrati diskuteras. Det är viktigt för oss att nå ut i hela länet då vi vill prioritera de platser där tillgången till kultur är begränsad och antidemokratiska krafter har ett starkt fäste.

Maria Rydén, tf förbundschef Kulturens Bildningsverksamhet
Pia Torstensson, projektledare
Eva Thorstensson, författare
Sandra Backman, skådespelare/regissör

Floras röst i Sveriges museum om förintelsen

Bilder, sekvenser ur ett liv som började i den lilla ungerska staden Kecskemét och slutade i Deje många år senare. Ett par återbesök i helvetet tillsammans med överlevaren Flora Gladh som resulterade i min bok Inte glömma, inte minnas.

Flora i Auschwitz

På Floras uppdrag började jag 1996 att intervjua, lära känna en av de människor som upplevt och överlevt det som vi andra inte kan föreställa oss.
Jag gjorde ett försök att förstå; bandade många timmar vid köksbordet i Deje där Flora levde hela sitt vuxna liv sedan hon kommit från Bergen-Belsen med de Vita bussarna 1945.
Banden ska nu ingå i samlingarna i det som ska bli Sveriges museum om förintelsen i Stockholm. Forum för levande historia kommer att hämta materialet hos mig i Glaskogen eftersom det är alltför värdefullt för att skickas på annat sätt.
Nu kommer Floras röst att finnas för eftervärlden.
Bilderna från återbesök i hemstaden tillsammans med storebror Nandor som satt i Mauthausen under ondskans tid.

Han hade aldrig berättat för sin dotter, hon visste ingenting om vare sig förintelsen eller om pappans historia. Sitt namn Kati hade hon fått efter pappans yngsta syster Kati som fem år gammal förvisades till gaskammaren tillsamman med tre syskon, mamma och pappa medan Flora tittade på och inte förstod att det var sista gången hon såg dem.

Ett minneskapell i Kechkemet är allt som finns kvar. Deras namn i guldskrift på marmor.

Under besöket letar Flora efter den guldring hon gömde vid en gravsten på den judiska begravningsplatsen som låg granne med det lilla vita barndomshemmet. Ringen gömde hon för nazisterna den dagen familjen tvingades till gettot i väntan på transport till Auschwitz. Hon hittade aldrig ringen.

Trots allt bestämde Flora och jag att avsluta besöket i Ungern med en brakmiddag på en fin restaurang i den gamla delen, Buda. Under middagen spelade ett violinkapell för gästerna och en av violinisterna kom fram till vårt bord. Flora förklarade på ungerska att vi var från Sverige varvid han spelade nationalsången för oss. Trodde han. Men vi lät honom tro att Värmlandsvisan är Sveriges nationalsång. Inte oss emot.

Demokratiprojektet ”Inte glömma inte minnas” kommer att lyfta Floras historia, det ondas ansikte i dåtid nutid och framtid.
Nu är vi snart igång med arbetet att producera en föreställning, en film, och ett folkbildningsmaterial.
Vi vill vara en god kraft i våra barn och barnbarns framtid.

Debattartikel: Våga satsa på kulturen för att stärka demokratin

Vi tror på att skapa förändring genom igenkänning. Vi tror på att använda konst som en spegel där vi kan få syn på oss själva och vår samtid, skriver Sandra Backman, Eva Thorstensson och Pia Torstensson.

Fredagen den 23 oktober 2020 signerade hela Värmlands län demokratideklarationen för en stark demokrati. Kommittén Demokrati 100 år, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och länets alla 16 kommuner deltog. Syftet med deklarationen är att konkretisera olika satsningar och initiativ kring demokratin.

Med anledning av Demokratiåret 2021 och Åsa Johanssons (S-ordförande i Värmland) debattartikel i NWT 22 maj vill vi nu uppmana fler politiker att backa civilsamhällets initiativ för att stärka demokratin och visa på ett enhälligt och tydligt ställningstagande mot högerextremism och antidemokratiska krafter.

2019 påbörjades arbetet med Demokratiprojektet ”Inte glömma, inte minnas”. Projektet är ett, partipolitiskt obundet, regionalt folkbildningsprojekt som vill använda sig av kultur för att stärka demokratin och motverka rasism och främlingsfientlighet. Till grund för projektets kärna ligger berättelsen om Flora Gladh. 1945 räddades Flora från nazisternas koncentrationsläger och kom med de vita bussarna till Deje. I dag är orten ett nav för vitmaktrörelsen. Smaka på den meningen.

Skolledare i Värmland vittnar om stora utmaningar i skolan med en växande andel unga som sympatiserar med högerextrema grupperingar. Enligt stiftelsen Expos årsrapport har det skett en markant ökning av högerextrema aktiviteter i Värmland.

Antalet aktiviteter har ökat med 76 procent från 63 aktiviteter 2019 till 111 aktiviteter 2020. Ökningen består till stor del av rekrytering av nya aktivister. Det vill säga; våra ungdomar. Enligt Värmlandsstrategin ligger Värmland på plats 17 av Sveriges 21 län när det kommer till öppenhet och tolerans. Det är en usel placering. Förändring behövs och är möjlig men vi måste då arbeta tillsammans på bred front.

Vi tror på att göra detta via folkbildning, konst och kultur. Att kulturen har en oerhörd betydelse har många av oss i dessa coronatider tveklöst kunnat konstatera. Kulturen är en viktig del av vårt samhälle – inte bara för att beröra människor på djupet utan via konsten kan vi också synliggöra samhällsstrukturer.

Vi tror på konsten som en direkt kanal till känslomässiga upplevelser och möjlighet till identifikation. Vi tror på att skapa förändring genom igenkänning. Vi tror på att använda konst som en spegel där vi kan få syn på oss själva och vår samtid. Alla i Värmland som överlevde Förintelsen och har berättat om den är döda. Det är vår skyldighet att föra dessa historier vidare. Det är det enskilda ödet som kan beröra oss djupast och vi är övertygade om att när saker blir personligt skapas en grogrund för förändring.

Efter att projektet uppmärksammats i media har personer i projektgruppen fått utstå både hat och regelrätta hot. Vi ser allvarligt på detta och vi vill inte skrämmas in i tystnad. Därför kräver vi nu att politiken agerar. Visa att ni menar allvar med deklarationen. Visa att ni står upp för den enskilde medborgaren, för civilsamhället, för konsten och för demokratin!

Sandra Backman
Skådespelare/regissör

Eva Thorstensson
Författare

Pia Torstensson
Projektledare

Publicerad i NWT 2021-06-04

Donationer

Efter artikeln i Aftonbladet, https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0K8nRB/pia-62-hotas-av-nazister-jag-blir-forbannad, är det många, både företag, föreningar och privatpersoner, som hört av sig och vill skänka pengar till demokratiprojektet ”Inte glömma inte minnas”!

Ni som vill skänka pengar, här är kontouppgifterna:
Bankgiro, Kulturens Bildningsverksamhet: 204-4931
Märk insättningen med projektkoden 166.

Fotograf: Magnus Wennman, Aftonbladet

Ett stort och ödmjukt tack till er som vill hjälpa oss ekonomiskt! Dock måste detta ske utan motkrav och vi kan inte förbinda oss att visa upp logotyper eller liknande på vår webbplats eller några andra kanaler.
Den motprestation ni får från oss är demokrati!

Sandra vill bidra till en starkare demokrati

Sandra Backman växte upp i Säffle, men bor numera i Stockholm där hon arbetar som regissör och skådespelare. Nu har hon tillsammans med två andra kvinnor startat ett demokratiprojekt som ska öka medvetenheten kring vardagsrasism.

På bilderna nedan kan ni läsa reportaget från Säffletidningen 23 mars 2021. Reportaget publicerades även i NWT 24 mars 2021.

Demokratiprojektet ”Inte glömma inte minnas”

Fredagen den 23 oktober signerade hela Värmlands län Demokratideklarationen för en stark demokrati. Kommittén Demokrati 100 år, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och länets alla 16 kommuner deltog. 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling. Syftet med deklarationen är att konkretisera olika satsningar och initiativ kring demokratin och den bygger på åtaganden som varje aktör, genom signering av deklarationen, ställer sig bakom eller åtar sig att göra under 2021. Bakom initiativet står Kommittén Demokrati 100 år som ligger under Kulturdepartementet. Med deklarationen i ryggen vill vi nu att Demokratiprojektet ”Inte glömma inte minnas” ska ingå i Demokratiåret 2021

Kortfattad beskrivning av projektet:
Demokratiprojektet ”Inte glömma, inte minnas” är ett regionalt demokrati/utvecklingsprojekt som genom folkbildning vill utveckla en metod för att uppmuntra till demokratiska samtal som motverkar rasism och främlingsfientlighet. Genom att producera en teaterföreställning och starta studiecirklar med studiematerial som fokuserar på ovanstående frågor vill vi bidra till en starkare demokrati. Vi riktar oss till hela länet men vill lägga särskilt stort fokus på de platser där tillgången till kultur är begränsad och antidemokratiska krafter har ett stark fäste.

Följande kommuner ställer sig bakom projektet: Forshaga, Munkfors, Filipstad, Arvika, Eda, Hammarö, Hagfors, Torsby och Kil samt Region Värmland. Vår förhoppning är att komma igång under september månad 2021.

Hör följer 3 reportage som ni kan kika på:

Drygt 10 minuter in i programmet: https://www.svtplay.se/video/30155544/sverige-idag/sverige-idag-sasong-18-15-mars-17-30?modalId=eopvQXY

4 minuter in i programmet: https://www.svtplay.se/video/30510904/lokala-nyheter-varmland/svt-nyheter-varmland-15-mars-18-33?modalId=jVXgXvQ

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/kommunpolitiker-blev-hotade-av-nazister

DEMOKRATIPROJEKTET ”Inte glömma, inte minnas”

Flora,
Den 27 januari 1945 när Auschwitz befriades var du inte kvar i lägret.
Du gick dödsmarschen på väg mot Bergen Belsen. En marsch i snö och kyla
där de flesta låg kvar längs vägen, pudrade av ett fint täcke snö.
Dina berättelser om helvetet på jorden har fångat många och vi vill att
dina ord ska fortsätta fängsla och beröra för att vi aldrig ska glömma.

DEMOKRATIPROJEKTET ”Inte glömma, inte minnas”

Flora,
Detta projekt är sprunget ur dig.
Du har berättat din historia för många av oss här i Värmland och dina ord ringer fortfarande i mina öron: ”Kära ni, glöm aldrig. Lova mig att föra min talan och det jag upplevt vidare”. Vi satt på en parkbänk i Krakow efter vi besökt Auschwitz. När du berättat om dina helvetes upplevelse tog du våra händer. I den stunden och i det ögonblicket tänkte jag; på något vis, Flora, ska boken som Eva skriver få ta form på fler sätt.

Nu är vi framme vid Demokratiåret 2021 och vill vi ge dig en dig en scen. Så du kan fortsätta att berätta din historia och genom den hjälpa oss att syna vår egen samtid.

DEMOKRATIPROJEKTET ”Inte glömma, inte minnas” består av en föreställning som baseras på Eva Thorstenssons bok med samma namn. Föreställningen handlar om Flora och hennes resa men kommer även spegla vår samtid och ta sig an de problem vi som samhälle upplever idag. Vidare innehåller projektet ett studiematerial framtaget i samarbete med Forum för levande Historia och i samarbete med Sebrafilm en filmatisering av föreställningen. Projektet kommer även generera utställningar som kommer utformas av deltagarna själva.

Flora,
Jag vet att du skulle tycka om att vi på detta sätt nu för din talan vidare – inte bara på förintelsens minnesdag 27e januari – utan under flera år framöver.
Vi vet att demokratin inte är en självklarhet och att mörka krafter vill sätta den ur spel. Låt oss vara en del av ljuset och hoppet – låt oss förmedla detta under demokratiåret 2021!

Projektägare:
Kulturens bildningsverksamhet
Initiativtagare:
Pia Torstensson, Projektledare
Eva Thorstensson, Författare
Sandra Backman, Skådespelare/Regissör

Vår förhoppning är att kunna genomföra detta projekt 2021/2022 i hela Värmland. Nu i februari får vi besked från dem vi sökt medel hos. Alla kommuner i Värmland och Region Värmland ser vi som de viktigaste finansiärerna av Demokratiprojektet ”Inte glömma inte minnas”

>