Huvudvärk, sorg och oro när jag vaknar måndag morgon

Huvudvärk, sorg och oro när jag vaknar måndag morgon. Aldrig tidigare i Sverige har man behövt ett öppet samtal om demokrati så mycket som nu. Vi vet inte än hur valet slutar men…

Demokrati handlar ju inte bara om att rösta. Det handlar om så mycket annat, som mänskliga rättigheter, allas lika värde. Där vet vi inte var vi hamnar om den blåbruna sidan vinner till sist.

Vårt Demokratiprojekt som vi jobbat för att få stöd för sedan 2019. En evig väntan på svar från beslutsfattare men även många positiva, stöttande människor. Nio kommuner och Region Värmland, Alfastiftelsen och COOP Värmland har idag ställt sig bakom men det räcker inte för att vi ska kunna genomföra vårt projekt. Vi, som alla andra behöver lön och trygga arbetsvillkor när vi ska genomföra projektet.

Hela idén bygger på min historia om Flora Gladh som var en av de ungerska kvinnor som överlevde Auschwitz. En föreställning med avstamp i detta och vidare till nu och framtid. För att starta samtal framförallt i skolans klass 8, helst i hela Värmland.

Vi i projektgruppen tänker ofta på Floras ord under besök i Auschwitz:
Låt inte detta hända igen och kom ihåg hur snabbt en förändring går.

Jag har sett det lilla vitkalkade huset i Kechkemet i Ungern där Flora och hennes familj bodde fram till 1944. Ett år då förföljelsen blev till förintelse. Drygt 400 000 ungerska judar skickades i godsvagnar direkt in i gaskamrarna. Flora miste mamma och pappa, fyra småsyskon, den yngsta, Kati blev bara fem år. Flora förföljdes ända in döden av mardrömmar om det ögonblick då dödsdoktorn Mengele delade dem på avstigningsplatsen. Flora till vänster och familjen till höger. Hon såg dem aldrig mera.

Flora upprepade under våra samtal:
”Det gick så fort!!  Hatet och förföljelsen förändrade allt och en dag satt vi ett ghetto i hemstaden. Inte ens min pappa förstod vad som väntade oss när vi trängde in oss i godsvagnen” 

Nu försöker vi lämna vidare det Flora gav oss. Ett förtroende att vi ska försöka göra allt i vår makt. Förhindra att människor särbehandlas på grund av etnicitet i vårt land Sverige.

Vi vill fortsatt ha ett öppet Sverige att lämna till våra barn och barnbarn.