Kulturen talar!

Det kan vara svårt att tillbakavisa fördomar och rasistisk retorik. Genom vårt projekt vill vi bredda kunskapen om vardagsrasism och ge fler modet att våga stå upp för varandra. Kulturen är en viktig del av vårt samhälle och ett bra redskap att använda sig av, både för att beröra människor på ett känslomässigt plan, men också för att synliggöra samhällsstrukturer. Vi vill använda teatern som kanal till en känslomässig upplevelse och möjlighet till identifikation. Det finns en inneboende kraft i konsten som kan hjälpa oss förstå varandra, och komma varandra närmare. Teatern ger oss möjlighet att uppleva historien via nuet och därigenom få syn på vår egen samtid Rasism är ett hot mot demokratin och det antirasistiska arbetet behöver vara konstant, överallt och ständigt söka inkludera fler målgrupper. Demokratiprojektets form är folkbildningsbaserat och vi kommer att arbeta för att så många som möjligt ska inkluderas i sammanhang där frågor som rör vår demokrati diskuteras. Det är viktigt för oss att nå ut i hela länet då vi vill prioritera de platser där tillgången till kultur är begränsad och antidemokratiska krafter har ett starkt fäste.

Maria Rydén, tf förbundschef Kulturens Bildningsverksamhet
Pia Torstensson, projektledare
Eva Thorstensson, författare
Sandra Backman, skådespelare/regissör